PREVENCIA
Preventívna prehliadka

10€

Odstránenie zubného kameňa 1 sextant

10€

RTG snímok

10€

Vstupné vyšetrenie

20€

Nedostavenie sa na objednaný termín

20€/30min

Akútne ošetrenie

20€

Pečatenie 1 zub

20€

Konzultácia do 30 min

30€

Dentálna hygiena

70€

Kombinované bielenie zubov

350€

Domáce bielenie zubov

300€

KONZERVAČNÉ OŠETRENIE
Kofferdam

10€

Jednoplošková výplň mliečny zub

30€

Jednoplošková výplň

od 60€

Dvojplošková výplň

od 70€

Trojplošková výplň

od 80€

Rekonštrukcia korunky zuba

90€

Podložka pod výplň

10€

MTA

30€

Provizórna výplň

15€

ENDODONCIA
Vyšetrenie vitality zuba

3€

Devitalizačná vložka

15€

Exstirpácia zubnej drene – 1 koreňový kanálik

15€

Výplach koreňových kanálikov

10€

Vitapex

20€

Definitívne zaplnenie - 1 koreňový kanálik

50€

Odstránenie koreňovej výplne – 1 koreňový kanálik

30€

Endodontické ošetrenie mliečneho zuba

50€

Vnútorné bielenie

50€

CHIRURGIA
Lokálna anestézia

10€

Extrakcia mliečneho zuba

30€

Extrakcia jednokoreňového zuba

50€

Extrakcia viackoreňového zuba

80€

Komplikovaná extrakcia

100€

Extrakcia zubu múdrosti – prerezaného

100€

Chirurgická extrakcia zubu múdrosti

150€

Frenulektómia

80€

Excízia makkých tkanív

50€

Histologické vyšetrenie

30€

Zavedenie implantátu

500€

Sutúra rany

5€

Kontrola po chirurgickom zákroku

5€

Revízia po chirurgickom zákroku

15€

PROTETIKA
Voskový záhryz

5€

Odtlačky alginát

10€

Odtlačky silikón

20€

Kovokeramická korunka

300€

Celokeramická korunka

350€

Korunka na implantát – v závislosti od typu a konštrukcie

Celková snímateľná náhrada – v závislosti od materiálu

Čiastočná snímateľná náhrada – v závislosti od materiálu a kotviacich prvkov

Cenu sú orientačné. Konečnú cenu ošetrenia možno stanoviť až po komplexnom vyšetrení pacienta.