Chirurgická stomatológia

V rámci stomatologickej chirurgie poskytujeme komplexné spektrum výkonov na zuboch, čeľustiach a makkých tkanivách ústnej dutiny:

Extrakcie a chirurgické extrakcie zubov, zubných koreňov a zubov múdrosti

Zavedenie zubných implantátov

Excízie makkých tkanív

Resekcie koreňového hrotu

Jedná sa o odstránenie zápalového ložiska v okolí koreňového hrotu a špičky koreňa, ktorý je príčinou infekcie. Takáto terapia sa používa u zubov, ktoré nie je možné endodonticky ošetriť, prípadne u nich predchádzajúce ošetrenie koreňových kanálikov nebolo úspešné.

Chirurgická stomatológia Stomatologická chirurgia

Prepotetická chirurgia

Zákroky sa robia u pacientov, ktorí nosia snímateľné zubné náhrady a slúžia na zlepšenie retencie náhrady. Jedná sa o odstránenie kostných výbežkov na čeľustiach a úpravu makkých tkanív, ktoré vedú k nadmernej pohyblivosti zubnej náhrady alebo ku vzniku bolestivých dekubitov na sliznici pod náhradou.

Chirurgická liečba ochorení periodoncia

Je doplnkovou liečbou ochorení závesného aparátu zuba, pri ktorej sa odstráni zápalovo zmenené tkanivo a očistí sa povrch koreňa zuba.

Všetky zákroky sa robia v lokálnej anestézii, sú bezbolestné, ošetrenie trvá podľa náročnosti zákroku približne 5-30 minút.