Protetická stomatológia

Chýbajúci, alebo veľmi poškodený zub vieme nahradiť podľa predstáv pacienta, tak, aby spĺňal aj náročné estetické a funkčné požiadavky.
Poďme si predstaviť jednotlivé alternatívy.

Korunka

Pri strate veľkej časti tvrdých zubných tkanív (napr. zubným kazom alebo úrazom), keď nie je zachovaná dostatočne veľká časť zuba na to, aby ju bolo možné zrekonštruovať výplňou, sa zostávajúca časť zuba zbrúsi alebo výplňou upraví približne do tvaru valca, na ktorý sa v zubnom laboratóriu zhotoví korunka, ktorá nahradí chýbajúce zubné tkanivá. Ošetrenie trvá cca 45 minút, je bezbolestné, robí sa v lokálnej anestézii, náhrada je zhotovená v priebehu

14 dní, počas ktorých pacient nosí dočasnú korunku, ktorá chráni ošetrený zub

Protetická stomatológia Stomatologická protetika

Mostík

Podobne ako v bežnom živote slúžia mosty na preklenutie terénu, v zubnom lekárstve sa mostík používa na preklenutie v mieste chýbajúceho zuba a jeho nahradenie. Je ukotvený formou koruniek na zuboch susediacich s medzerou. V porovnaní so zubným implantátom je nevýhodou nutnosť obrúsiť okolité zuby (najma ak sú zdravé, na druhej strane, ak je sa na nich nachádzav zubný kaz, alebo rozsiahle výplne, tak táto nevýhoda odpadá). Výhodou je rýchlosť realizácie – približne dva týždne.

Zubný implantát

Slúži ako náhrada koreňa zuba, na ktorý sa následne upevní nadstavba, ktorá nesie korunku. Ošetrenie prebieha vo viacerých krokoch:

  • Na základe CT vyšetrenia sa zhodnotia priestorové podmienky pre zavedenie zubného implantátu.
  • Samotné zavedenie implantátu trvá cca 15 minút, prebieha v lokálnej anestézii a je bezbolestné.
    Po ošetrení pacient užíva antibiotiká, aby sa predišlo infekcii, niekoľko dní možu pretrvávať mierne bolesti a opuch.
  • 7-14 dní po zavedení implantátu sa odstránia stehy a zhotoví sa kontrolný RTG snímok.
  • 3-6 mesiacov po zavedení implantátu sa odstráni ďasno prekrývajúce jeho hornú časť a na niekoľko dní sa zavedie do implantátu tzv. “sulcus former”, ktorý slúži na vyformovanie ďasna v okolí budúcej náhrady zuba, aby vyzerala čo najprirodzenejšie.
  • Zhotovia sa odlačky, ktoré sa odošlú do zubného laboratória a po cca 2 týždňoch sa na implantát nasadí nadstavba s korunkou.