Prvá návšteva

Pri Vašej prvej návšteve v našej zubnej ambulancii primárne venujem pozornosť dôvodu, ktorý Vás k zubárovi priviedol, vysvetlím Vám možnosti riešenia prípadného problému, výhody a nevýhody jednotlivých alternatív a v neposlednom rade ich cenu. Spoločne sa potom dohodneme na postupe, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.


Nasleduje vstupné vyšetrenie, ktorého obsahom je:

  • vyplnenie anamnestického dotazníka, ktorý poskytuje informácie o celkovom zdravotnom stave pacienta
  • vyšetrenie ústnej dutiny, slizníc a závesného aparátu zubov
  • zistenie prítomnosti zubného kazu, zhodnotenie stavu už existujúcich výplní a protetických náhrad zhotovenie RTG snímkov na detailnejšie vyšetrenie konkrétnych zubov

  • Na záver Vám vysvetlím možnosti ošetrenia a na základe Vašich predstáv a časových možností sa dohodneme na terapeutickom pláne, ktorý pre Vás bude najoptimálnejší.
Prvá návšteva